מפתח יעודי

משמש לפתיחה ונעילת המכסה של התחנות הקרקעיות

קטגוריה

 35.00

תיאור

המפתח הייעודי משמש לפתיחה ונעילה של התחנות הקרקעיות.