Ground Termites

חייל פועלות מכונפים טרמיטים שוכני קרקע מקננים בעומק האדמה במושבות ענק המונות מיליוני פריטים. תפקידן של פועלות הטרמיטים ללקט מזון ולהאכיל את המושבה. טרמיטים שוכני קרקע . שיטת EXTERRA – מאות אלפי לקוחות בעולם כולו אינם טועים טרמיטוס שמה לעצמה…

חייל פועלות מכונפים טרמיטים שוכני קרקע מקננים בעומק האדמה במושבות ענק המונות מיליוני פריטים. תפקידן של פועלות הטרמיטים ללקט מזון ולהאכיל את המושבה. טרמיטים שוכני קרקע . שיטת EXTERRA – מאות אלפי לקוחות בעולם כולו אינם טועים טרמיטוס שמה לעצמה…

 • טרמיטי קרקע - חייליםחייל
 • טרמיטי קרקע - פועלותפועלות
 • טרמיטי קרקע - טרמיטים מכונפיםמכונפים
טרמיטים שוכני קרקע מקננים בעומק האדמה במושבות ענק המונות מיליוני פריטים. תפקידן של פועלות הטרמיטים ללקט מזון ולהאכיל את המושבה.

טרמיטים שוכני קרקע

.

שיטת EXTERRA – מאות אלפי לקוחות בעולם כולו אינם טועים

טרמיטוס שמה לעצמה למטרה להביא את שיטות הטיפול המתקדמות ביותר בעולם לישראל. אנו זכיינים בלעדיים בישראל של חברת ENSYSTEX האמריקאית, מפתחת שיטת EXTERRA – השיטה המובילה בעולם להדברת טרמיטי קרקע.

.

phicon

לפרטים נוספים
ולהזמנת ביקור

צרו עמנו קשר בטלפון
1-700-55-88-33

לשיטת EXTERRA יתרונות רבים

הדברת טרמיטים - המוצר של EXTERRA
 • היחידה בישראל המדבירה את המושבה/ות המקננת בעומק האדמה.
 • מגנה על הנכס לאורך זמן מהידבקויות חוזרות.
 • אינה כרוכה בקידוח רצפת הנכס או בחפירת תעלות בהיקף החיצוני של הבית כמקובל בטיפול כימי.
 • אינה עושה שימוש בחומרי הדברה מזהמים ורעילים והיא ידידותית לאדם ולסביבה.

חשוב!

מומלץ לא לרסס אזורים שבהם התגלתה פעילות של טרמיטים, הטרמיטים לא ישובו לאזור שרוסס, אולם ינדדו לאזור אחר בבית, אין לדעת היכן. בעזרת תחנות ההאכלה מרגילים את הטרמיטים לצרוך את מזונם מתחנות ייעודיות.

איך זה עובד?

 • הדברת טרמיטי קרקע - חפירת תחנה קרקעית

  1. חפירת תחנה קרקעית

 • הדברת טרמיטי קרקע - הטמנת תחנה באדמה

  2. הטמנת תחנה באדמה

 • הדברת טרמיטי קרקע - הכנסת כפיסי עץ

  3. הכנסת קפיסי עץ

 • הדברת טרמיטי קרקע - הוספת חומר משיכה

  4. הוספת חומר משיכה

 • הדברת טרמיטי קרקע - התקנת תחנה בפנים הנכס

  5. התקנת תחנה בפנים הנכס

 • הדברת טרמיטי קרקע - רישום מק"ט התחנה ומיקומה

  6. רישום מק”ט התחנה ומיקומה

 • הדברת טרמיטי קרקע - נעילת התחנה

  7. נעילת התחנה

 • הדברת טרמיטי קרקע - כפיס עץ נגוע

  8. קפיס עץ נגוע

 • הדברת טרמיטי קרקע - הוספת רקויאם לתחנה

  9. הוספת רקויאם לתחנה

מערכת EXTERRA מורכבת מתחנות קרקעיות המותקנות סביב הקף הנכס ברווחים של כ-4-5 מטרים בין תחנה לתחנה. בכל תחנה קרקעית קפיסי עץ וחומר משיכה (פוקוס). במידה וישנה פעילות של טרמיטים חיים בפנים הנכס יותקנו תחנות האכלה ובהן החומר הפעיל של השיטה – הרקויאם.

לאחר מספר שבועות יגיע נציג החברה לביקורת שבמהלכה יבדקו התחנות. בתחנות הקרקעיות שבהן זוהתה פעילות של טרמיטים ייושם החומר הפעיל של השיטה, הרקויאם. הרקויאם מונע מהטרמיטים ליצור כיטין, רכיב הכרחי בתהליך ההשלה שלהם. צריכת הרקויאם ע"י המושבה תביא לחיסולה.

לאחר חיסול המושבה, התחנות הקרקעיות מנוקות ומושבות למצבן הראשוני – קפיסי עץ וחומר משיכה וישמשו כתחנות ניטור. הביקורות ירווחו והן תתבצענה שלוש פעמים בשנה בעונות המעבר. במהלך הביקורות תתבצע תחזוקה של התחנות. במידה ותתרחש הדבקות חוזרת (מהסביבה, שכנים) היא תיעצר בתחנות המקיפות את הנכס ותטופל לפני שהטרמיטים יפלשו לפנים הנכס. הרקויאם ייושם בתחנות הפעילות ותדירות הביקורות תשוב ותעלה עד להדברת המושבה.

חסרונות השיטה

טרם הומצא מכשיר/שיטה שיאפשר לדעת היכן מקננות מושבות טרמיטי הקרקע ומה גודלן של המושבות.
לכן, לא ניתן להעריך את משך תהליך ההדברה והוא תלוי במספר משתנים כגון מספר המושבות המקננות בסביבת הבית, גודל מושבות הטרמיטים ומיקומן, גודל הנכס, סוג הקרקע וכו'.

אופן הטיפול

 • נציג/ה של החברה יגיע אליכם לביקור.
  במהלך הביקור יילקחו דגימות לצורך זיהוי מיקרוסקופי במעבדה ויתבצע סיור בנכס לצורך הכנת הצעת מחיר.
 • ללקוח/ה תשלח הצעת מחיר במייל.
 • עם אישור ההצעה יתואם מועד להתקנת המערכת.
 • כחודש וחצי מביצוע ההתקנה תתואם ביקורת ראשונה. לאחר מכן יתואמו ביקורות נוספות בכל מספר שבועות, עד להדברה מוחלטת של מושבה/ות הטרמיטים בנכס.
 • עם תום שלב ההדברה, התחנות הקרקעיות ישובו לשמש תחנות ניטור.
 • הביקורות ירווחו ויתבצעו בעונות המעבר.
phicon

לפרטים נוספים
ולהזמנת ביקור

צרו עמנו קשר בטלפון
1-700-55-88-33

מחירון

 • הצעת המחיר כוללת שני רכיבים: עלות התקנת
  המערכת ועלות שרות ההדברה, הניטור והמניעה
  עם התחייבות ל-36 חודשים.
 • עלות הטיפול תלויה בגודל הנכס ומורכבות ההתקנה
  ונקבעת לאחר ביקור בנכס של נציג/ת החברה.
 • המחירון המצורף כולל מחירי מינימום-מקסימום
  עבור טיפול בשיטת EXTERRA לבית צמוד קרקע.
 • בית צמוד קרקע בן 120 מ"ר
 • מינימום
 • מקסימום
עלות ביקור

התקנת מערכת EXTERRA

שירות הדברה, ניטור ומניעה
בעלות חודשית

250 ₪

2500 ₪

5000 ₪

230 ₪

480 ₪

whatsupicon

עדיין לא בטוחים
לגבי הזיהוי?

שלחו לנו תמונה בסמס או
ווטסאפ ונזהה עבורכם!
058-4202988

Call Now Buttonחייגו עכשיו