תחנה קרקעית ותחנת האכלה
תחנה קרקעית ותחנת האכלה

הפתרון של שיטת Exterra הוא רב שלבי וכולל, הדברה, ניטור ומניעה. במהלך הטיפול נעשה שימוש באחד או בשני סוגי התחנות: (1) תחנות קרקעיות ו- (2) תחנות האכלה.

שלב ההדברה: התחנות הקרקעיות מותקנות סביב הקף הנכס ובתוכן חומר משיכה וכפיסי עץ- מזון לטרמיטים. כאשר מתגלה נגיעות באחת התחנות הקרקעיות היא הופכת מתחנת ניטור לתחנת האכלה על ידי מילויה בחומר הפעיל של השיטה – הרקוויאם.

פועלות הטרמיטים ניזונות מהרקוויאם המונע מהן להשיל את השלד החיצוני שלהן ובכך מביא למותן. בהעדר פועלות שתפקידן להאכיל את פריטי המושבה, מתה אוכלוסיית מושבת הטרמיטים מרעב. עבור בני אדם והסביבה הרקוויאם אינו רעיל.

במקרים של נגיעות בפנים הנכס מותקנות תחנות האכלה ובהן רקוויאם באזורים שבהם נמצאה פעילות של טרמיטים חיים.

הטיפול המשולב – חוץ ופנים מזרז את פעולת ההדברה.

שלב הניטור (שמירה): עם תום שלב ההדברה תחנות ההאכלה מפורקות מהנכס והתחנות הקרקעיות ששימשו כתחנות האכלה חוזרות לתפקידן המקורי כתחנות ניטור (שמירה). מעתה תפקידן להתריע מפני הדבקות חוזרת.

שלוש פעמים במהלך השנה יגיע לנכס נציג החברה כדי לרענן את החומרים בתחנות הקרקעיות וכדי לוודא שלא התרחשה הדבקות חוזרת.

שלב המניעה: במקרה שמתגלה נגיעות באחת התחנות הקרקעיות, התחנה תשנה את יעודה ותהפוך לתחנת האכלה עד להדברה מוחלטת של מושבת הטרמיטים החדשה.

 

תגובה אחת

סגור לתגובות.