תחנה פנימית

להתקנה בתוך הנכס באיזורים שבהם נצפתה פעילות של טרמיטים חיים

קטגוריה

 250.00

תיאור

התחנה הפנימית מגיעה עם פתיון הרקוויאם. יש להתקינה על האיזור שבו נצפתה פעילות של טרמיטים חיים.